Nederlands Français English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene Voorwaarden

    *  Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door het plaatsen  van een bestelling gaat u akkoord met deze onderstaande voorwaarden.

    *  't Dierenhof kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of verlies, direct indirect, voortvloeiend uit informatie, zoals beschreven, verstrekt, of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper, of aan derden beschikbaar heeft gesteld van enig door ons verkocht product.
   
    * Alle afmetingen, teksten en kleuren vermeld op onze site, zijn bij benadering en indicatief, ze kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van de koop, of tot enige schadevergoeding,

Prijzen

·         Alle op de website genoteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, exclusief verzend- of leveringskosten.

·         't Dierenhof behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, om de prijzen te wijzigen.

·         Prijzen zijn geldig tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst van onze leveranciers, of aanpassingen van de website.

·         Alle aanbiedingen op onze webwinkel zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van drukfouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten.

Betaling

·         Bestellingen worden verstuurd na voorafbetaling, of kunnen afgehaald worden.

Herroepingsrecht.

.        De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
Voor zover de goederen in de originele verpakking zitten, en niet beschadigd zijn.
De kosten van terugzending vallen ten laste van de koper.
De eventuele terugbetaling zal binnen de dertig dagen na ontvangst van de goederen gebeuren.


Privacy

·         Om uw bestelling uit te voeren hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons verwerkt, en verwijderd.

·         Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.